Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy – areál MŽE Tachov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úpravami stávajících dispozic a výškového uspořádání části společenského areálu MŽE. Současná zastavěná plocha předmětné části objektů (1027 m2) se navýší na hodnotu 1555 m2. Součástí zakázky jsou konkrétně tyto práce:
- Přestavba stávajícího prostoru kina na víceúčelový sál s kapacitou 239 osob.
- Vybudování nového vstupu do areálu, včetně schodišť a ramp pro bezbariérové využití objektů, včetně napojení na stávající dopravní infrastrukturu.
- Kompletní provedení nových elektroinstalací (silnoproud, slaboproud), zdravotních instalací, vzduchotechniky včetně klimatizace a rekuperace, vytápění + MaR. Dále budou provedena opatření spojená s požární ochranou objektu.
- Vybudování retenční nádrže, vsakování a přípojky.
- Úprava prostoru pro dieselagregát, včetně osazení nového zařízení.
- Úpravy dispozic, přístavby nástavby zázemí areálu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tachov-mesto.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16.02.2018 10:00
Datum zahájení: 17.01.2018 14:00