Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky Města Tachov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Tachov
IČO: 00260231
ID profilu zadavatele ve VVZ: 212304

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Odstranění budovy na s. p. č. 17/1, 17/2, k. ú. Oldřichov
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2022 26.05.2022 08:00
Nákup digitálního mamografického přístroje včetně diagnostické stanice
podlimitní Příjem nabídek 12.05.2022 06.06.2022 11:00
Celoroční údržba a úklid veřejných prostranství v Tachově a osadách v jeho územním obvodu
nadlimitní Hodnocení 02.02.2022 07.03.2022 13:00
Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu v Tachově a osadách v jeho územním obvodu
nadlimitní Hodnocení 02.02.2022 07.03.2022 11:00
všechny zakázky