Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup plynu na rok 2023 - maloodběr
nadlimitní Zadáno 01.12.2022 01.12.2022 09:00
Pořízení techniky pro hospodaření v lesích města Tachova
nadlimitní Hodnocení 29.11.2022 03.01.2023 09:00
Nákup plynu na rok 2023 - velkoodběr
nadlimitní Zadáno 20.10.2022 20.10.2022 09:00
Nákup elektrické energie na rok 2023 - VN
nadlimitní Zadáno 14.10.2022 14.10.2022 08:00
Nákup elektrické energie na rok 2023 - NN
nadlimitní Zadáno 10.08.2022 10.08.2022 10:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Tachov – 3. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2022 30.08.2022 10:00
Nákup digitálního mamografického přístroje-opakované řízení
podlimitní Zadáno 30.06.2022 28.07.2022 10:00
Tachov, obytná zóna u Mohyly, sever - vypracování PD
VZ malého rozsahu Objednáno 27.05.2022 27.05.2022 12:00
Jízdárna Tachov - Světce - dodávka mobiliáře – opakované řízení
nadlimitní Zadáno 04.02.2022 09.03.2022 11:00
Celoroční údržba a úklid veřejných prostranství v Tachově a osadách v jeho územním obvodu
nadlimitní Zadáno 02.02.2022 07.03.2022 13:00
Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu v Tachově a osadách v jeho územním obvodu
nadlimitní Zadáno 02.02.2022 07.03.2022 11:00
Audiovizuální a jevištní technika – areál Mže Tachov
nadlimitní Zadáno 02.12.2021 10.01.2022 10:00
JÍZDÁRNA TACHOV – SVĚTCE – restaurování maleb
podlimitní Zadáno 02.09.2021 29.09.2021 10:00
JÍZDÁRNA TACHOV – SVĚTCE - stavební úpravy
podlimitní Zadáno 30.03.2021 20.05.2021 10:00
Stavební úpravy, přístavba společenského sálu areálu MŽE Tachov
podlimitní Zadáno 16.03.2021 13.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››