Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tachov – památník obětem II. světové války MOHYLA – vegetační úpravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2020 09.07.2020 08:00
Jízdárna Tachov – Světce (expozice kovářství – interiér)
podlimitní Hodnocení 27.04.2020 20.05.2020 10:00
Zajištění dopravní obslužnosti MHD Tachov II (JŘSU)
nadlimitní V jednání 15.04.2020 18.05.2020 10:00
Tachov – chodníky v ulicích Okružní a Sokolovská
podlimitní Zadáno 27.03.2020 16.04.2020 08:00
Nákup elektrické energie na rok 2021
podlimitní Zadáno 02.03.2020 02.03.2020 11:00
Nákup zemního plynu na rok 2021
podlimitní Zadáno 02.03.2020 02.03.2020 09:00
Jízdárna Tachov – Světce (expozice kovářství – vzduchotechnika, chlazení)
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2019 11.10.2019 08:00
Nákup elektrické energie na rok 2020
nadlimitní Zadáno 19.03.2019 19.03.2019 14:00
Nákup zemního plynu na rok 2020
nadlimitní Zadáno 19.03.2019 19.03.2019 15:00
Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tachově a v osadách v jeho územním obvodu
nadlimitní Zadáno 30.08.2018 05.10.2018 10:00
Dodávka ekonomických, majetkových a správních agend v rámci modernizace informačního systému v prostředí MěÚ Tachov
nadlimitní Zadáno 12.07.2017 29.08.2017 10:00
Celoroční údržba a úklid místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství v Tachově a osadách v jeho územním obvodu
nadlimitní Zadáno 22.09.2016 15.11.2016 13:00
Celoroční údržba veřejné zeleně v Tachově a osadách v jeho územním obvodu
nadlimitní Zadáno 22.09.2016 15.11.2016 15:00
Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu, tříděných složek komunálního odpadu v Tachově a osadách v jeho územním obvodu a provoz sběrného dvora v Tachově
nadlimitní Zadáno 22.09.2016 15.11.2016 10:00
Pořízení osobního automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2015 17.03.2015 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››