Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Stavební úpravy – areál Mže Tachov 30.10.2017
Celoroční údržba veřejné zeleně v Tachově a osadách v jeho územním obvodu 15.08.2016
Celoroční údržba a úklid místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství v Tachově a osadách v jeho územním obvodu 15.08.2016
Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu, tříděných složek komunálního odpadu v Tachově a osadách v jeho územním obvodu a provoz sběrného dvora v Tachově 15.08.2016
Rekonstrukce místní komunikace – Stadtrodská ulice v Tachově 20.08.2014
Zateplení budov Základní školy Tachov, Zárečná ulice 18.06.2014
Rozhledna Tachov Vysoká 03.07.2013
Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tachově a jeho osadách 13.03.2013