Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Prokopa Velikého, Tachov – sanace 1. PP
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2021 25.02.2021 08:00
Tachov – památník obětem II. světové války MOHYLA – vegetační úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2020 09.07.2020 08:00
Zajištění dopravní obslužnosti MHD Tachov II (JŘSU)
nadlimitní Zadáno 15.04.2020 24.08.2020 10:00
Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tachově a v osadách v jeho územním obvodu
nadlimitní Zadáno 30.08.2018 05.10.2018 10:00
Dodávka ekonomických, majetkových a správních agend v rámci modernizace informačního systému v prostředí MěÚ Tachov
nadlimitní Zadáno 12.07.2017 29.08.2017 10:00
Celoroční údržba a úklid místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství v Tachově a osadách v jeho územním obvodu
nadlimitní Zadáno 22.09.2016 15.11.2016 13:00
Celoroční údržba veřejné zeleně v Tachově a osadách v jeho územním obvodu
nadlimitní Zadáno 22.09.2016 15.11.2016 15:00
Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu, tříděných složek komunálního odpadu v Tachově a osadách v jeho územním obvodu a provoz sběrného dvora v Tachově
nadlimitní Zadáno 22.09.2016 15.11.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2