Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup elektrické energie na rok 2023 - NN
nadlimitní Zadáno 10.08.2022 10.08.2022 10:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Tachov – 3. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.07.2022 30.08.2022 10:00
Nákup digitálního mamografického přístroje-opakované řízení
podlimitní Hodnocení 30.06.2022 28.07.2022 10:00
Provedení střešní krytiny na objektu JSDH Tachov
VZ malého rozsahu Objednáno 28.06.2022 28.06.2022 13:00
Předběžné tržní konzultace - Nákup digitálního mamografického přístroje-opakované řízení
podlimitní Vyhodnoceno 21.06.2022 24.06.2022 12:00
Odstranění budovy na s. p. č. 17/1, 17/2, k. ú. Oldřichov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2022 26.05.2022 08:00
Jízdárna Tachov - Světce - dodávka mobiliáře – opakované řízení
nadlimitní Zadáno 04.02.2022 09.03.2022 11:00
Celoroční údržba a úklid veřejných prostranství v Tachově a osadách v jeho územním obvodu
nadlimitní Zadáno 02.02.2022 07.03.2022 13:00
Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu v Tachově a osadách v jeho územním obvodu
nadlimitní Zadáno 02.02.2022 07.03.2022 11:00
Tachov – chodník v ulici Na Stráni
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2022 10.02.2022 08:00
Dodávka křesel – areál Mže Tachov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2021 07.01.2022 10:00
Audiovizuální a jevištní technika – areál Mže Tachov
nadlimitní Zadáno 02.12.2021 10.01.2022 10:00
JÍZDÁRNA TACHOV – SVĚTCE – restaurování maleb
podlimitní Zadáno 02.09.2021 29.09.2021 10:00
Pořízení vybavení kuchyní mateřských škol města Tachova
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2021 14.07.2021 13:00
JÍZDÁRNA TACHOV – SVĚTCE - stavební úpravy
podlimitní Zadáno 30.03.2021 20.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››