Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Most 74b – M2 v ulici V Alejích v Tachově
podlimitní Hodnocení 06.05.2024 23.05.2024 09:00
Základní škola Zárečná, Tachov, stravovací pavilon – vzduchotechnika
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2024 13.05.2024 09:00
Chodník pro pěší Tachov – Malý Rapotín
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.04.2024 06.05.2024 09:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Tachov – 4. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2024 02.04.2024 10:30
Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Tyršova 1546, 347 01 Tachov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2024 15.03.2024 08:00
Oprava vozovek po zimním období v Tachově a v jeho osadách
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2024 11.03.2024 09:00
Tachov – úpravy náměstí Republiky v rámci MPZ Tachov
podlimitní Zadáno 17.01.2024 26.02.2024 10:00
Nákup zemního plynu na rok 2024
nadlimitní Zadáno 06.11.2023 06.11.2023 09:00
Tachov – rekonstrukce požární zbrojnice
podlimitní Zadáno 02.10.2023 19.10.2023 09:00
Projektová dokumentace na akci "Dětská skupina Tachov"
VZ malého rozsahu Objednáno 08.09.2023 08.09.2023 10:00
Dodávka elektřiny na rok 2024
nadlimitní Zadáno 07.09.2023 07.09.2023 09:30
Přístavba Mateřské školy Pošumavská, Tachov
podlimitní Zadáno 25.08.2023 10.10.2023 11:00
Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tachově a v osadách v jeho územním obvodu
nadlimitní Zadáno 11.07.2023 16.08.2023 11:00
Tachov, obytná zóna u Mohyly, sever - vypracování PD
VZ malého rozsahu Objednáno 27.05.2022 27.05.2022 12:00
Celoroční údržba a úklid veřejných prostranství v Tachově a osadách v jeho územním obvodu
nadlimitní Zadáno 02.02.2022 07.03.2022 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››